Flagregler m.m. i motocross:

Hvordan er det nu, vi skal forholde os på motocrossbanen?

Flag:


Rødt flag
Signalerer at træningen/løbet er afbrudt. STOP for alle kørere.


Sort flag + tavle med kørernummer
Stop for denne kører alene.

Gult flag, stillestående
Giv agt - fare, banen delvis blokeret.
Kør hensynsfuldt.
Flaget holdes udstrakt fra kroppen og der holdes fast i nederste kant i flagdugen.

 

Gult flag, svinges i 8-taller
Overhængende fare. 
Fortsæt med skærpet opmærksomhed og stærkt nedsat fart. Køreren skal være parat til at standse, og det er forbudt at overhale, øge hastigheden eller forsøge at hoppe. Tegngivningen gælder til minimum 15 meter efter uheldsstedet er passeret. Straffen for overtrædelse ved tidskval/heatet er 10 placeringers tilbagerykning. Ved grov forseelse sker der udelukkelse af tidskval/heatet. Straffen for overtrædelse ved træning er udelukkelse.


Blåt flag
Giv plads for overhaling.

Grønt flag

Banen er klar, gives altid i forbindelse med starter.

Ingen ud over deltageren til det forestående heat samt officials, har adgang til startområdet, når grønt flag er hævet.


Samaritflag
(Hvidt flag med rødt diagonalt kryds)

Læge/samaritter på banesporet, eller brug for samaritter. Fortsæt med skærpet opmærksomhed og stærkt nedsat fart. Køreren skal være parat til at standse, og det er forbudt at overhale, øge hastigheden eller forsøge at hoppe. Tegngivningen gælder indtil samaritzonen er passeret (markeres med grønt flag). Såfremt samaritzonen endnu ikke er etableret, gælder reglen til minimum 15 meter efter uheldsstedet er passeret. Overtrædelse af dette medfører udelukkelse af heatet.


Sort- og hvidtternet flag

Løbet er slut.

 

Skilte:

Skilt:

Betydning:

Gult skilt med sort ciffer. 2 eller 1 omgang tilbage.
Hvidt skilt m. sorte tal "15 sek." Ca. 20 – 25 sekunder til starten går. 
Hvidt skilt m. sorte tal "5 sek." Markerer, at der er mellem 5 og 10 sekunder til starten går.
Sort- og hvidternet skilt. 2 skilte placeret over for hinanden - markerer mållinjen.

 

BMCK og DMU gør opmærksom på, at ALLE har et ansvar for, at flagreglerne overholdes.
Tryk på billedet for at zoome ind på teksten, eller tryk HER!

Fælles indsats for overholdelse af flagreglerne

Indskærpelse fra DMU:
På DMU Klubkonferencen, der blev afholdt i november 2018, var der en længere debat om overholdelsen af MX-reglementet og klubbernes banesynsrapporter, når der er træning.
De flagposter, som jf. banesynsrapporten skal være bemandet ved træning, skal være bemandet.
Alternativt kan der bruges "Svenskerflag", og dette skal respekteres af kørerne, ligesom det gule flag skal respekteres.
 
Det er kørernes opgave/ansvar at bemande flagposterne.
Sker det ikke, er det klubbernes opgave at tage fat i de pågældende kørere og lade dem forstå, at vi ikke accepterer deres brud på reglementet.
Det er også klubbernes ansvar, at træningen lukkes, hvis ikke kravet om bemanding på flagposterne kan overholdes.
Se endvidere ovenstående dokument "Fælles indsats for overholdelse af flagreglerne" fra DMU.
 
DMU rundede emnet af med at understrege overfor klubberne, at fremadrettet, så skal al træning foregå efter reglerne.
Inden konferencen sluttede lovede klubberne og DMU derfor hinanden 100 % overholdelse af dette fremover.
Der var ingen protester fra nogen af de tilstedeværende klubber, inklusive BMCK.
 
Bestyrelsen i BMCK føler dog ikke vi har noget stort problem i at opfylde ovennævnte, da vi i forvejen gør meget ud af at få flagposterne bemandet hver gang.
Så vi håber, at I også i fremtiden vil bakke op om opgaven, og gøre træningslederens job lidt nemmere, og give jer selv mest mulig køretid.
På forhånd tak.
 
PS: "Svenskerflag" betyder at flagposten er ubemandet, men at det gule flag er opsat i standeren på hoppet. Hoppet må IKKE springes, dvs. minimum et af hjulene har kontakt til jorden, så der kan bremses.
Ser træningslederen at hoppet alligevel springes af en kører, vil køreren blive stoppet og få én advarsel. Springer samme kører igen et af hoppene med Svenskerflag, vil køreren få kørselsforbud resten af træningsdagen.

Broby Moto Cross Klub | Assensvej 3|5672 Broby | Mail: Ejnar@bmck.dk