Andre opgaver i klubben.

(Ajourført: 24.05.2020).  

Mulige opgaver der pt. er ved kommende arbjedsdag 28. maj. fra kl. 17.

 

Grundet pålanlægning kontakt Ejnar, hvis du forventer at komme.
Opgaverne kunne bl.a. være:

 

Kørsel med buskrydder.  (meget kan let slås af lige nu)

Opsætning af mere træ bag startbommene til reklameskiltene.
Hvem vil grave eller bore de 4 huller til ovenstående ??

Rep. af dør til micro til micro tællerhuset.(er blevet skæv og kan ikke lukkes mere)!
Vedligholdelse af gl. traktor, gummiged.
Rep. af buskrydder. Svejse alustang på tværs ved håndtagerne.
Hvem kan klare ovenstående til på torsdag?
Beskæring af buske langs banens spor.
Regngøring af micro tællerhus.

Male de sidste bænksæt hvis vejret tillader det. (2 stk. er malet af Katrine)
Samle skidt rund på anlægget.
De sidste lister m.m. monteres i det nye tællerhus.
Udvendig gavl på klubhuset laves færdig og males.
Fliser ved microtællerhus ( nogle få skal lægges om )
Beskære træer og buske på gangstien rundt om anlægget.
Montere ny malet inddækning indvendig ved klubhuset.
Rense diverse brønde op med kloak renser.
Transponderbrønd ved tællerhus, bør tætnes så mus m.m. ikke kan komme ind.
Ting du synes trænger til at blive ordnet. :)

Bliver lavet:
Ny startbom skal laves til microbanen. Benny og Lars er i gang
Male diverse inddækningsplader, så de er klar til opsætning  (Ove er i gang)
Grave dræn i hvor der bl.a. mangler.   Bliver lavet af Daniel DP - John mf.
Male stolper og træ til de nye sponsorer.       Bliver lavet af Ove.

 

Er lavet:

Rengøring af klubhus og toiletbygning  OK lavet af Ellen og Ove  i februar.
Male kioklageret færdig invendig.    Er lavet af Ove
Lave ramme i jern til Sikkerhedsskiltene.     OK er nu lavet af Victor og Mads.
Levering af træ til inddækninger.    OK  Levereet af Henrik
Opsætning af stativ og sikkerhedsskilte.      Ok lavet af Mads og Victor samt Anders.

Grave startbommen fri til stor banen, så den kan blive til at virke virke igen. + smøre de bevægelige dele.       OK Lavet af Victor.
Pudse vinduer.            OK er udført af Ole.

Vende spidserne på harve tænderne.     OK Lavet af Victor.

Give banerne en overhaling.  Simon, Mikkel, Victor, Ejnar og Uffe mf.
Samle sten på stor bane.    OK Jakob - Steffen - Flemming.

Test af transponderanlæg og kabling på anlægget   Er nu OK Klaus og Preben.
PC program virker ikke efter div. opdateringer windows 10      Er OK nu = Klaus 

Male tællerhuse stor bane hvis vejret tilader det.   Er udført af Martin

Renovering af slæb.     Er lavet af (Dennis) - Victor og Mads.

Samle sten væk fra micro banen. 2 store skovle samlet af Jacob-Steffen-Flemming.
Skifte div. olie og filter-efetersyn på ny traktor.    Udført af Stefan.
Grave ud i volden op til gangstien. OK af Jeppe og Nichlas.
Eftersyn af pumperne ved vandhullet.  Ok lavet af Ejnar

 


 

 


Broby Moto Cross Klub | Assensvej 3|5672 Broby | Mail: Ejnar@bmck.dk