Andre opgaver i klubben.

(Ajourført: 10.08.2022).  
 

Mulige opgaver ved kommende arbejdsaften d. 11. august fra kl. 16.30. 

 • Forplejning
  • Sørge for mad til ca. kl. 19.00.   
 • Micro banen / anlæg            
  • Rense brønd op under flisen hvor keglen står.
  • Grave fri ind til drænrør mellem hoppene på langsiden.
  • Lidt rengøring i micro tællerhuset.
  • Nye poser i skraldespande ved microbanen samt rense skidt op i bundet af stativet.
  • Fjerne skidt i læskur.
  • Fjerne ukrudtet og feje under bænksættene.
  • Tørre bænksættene af.
  • Rette af bag startbommen.   Evt. med hjælp fra gummigeden eller traktor.
  • Lidt kørsel med buskrydder på micro anlægget.( husk gummistøvler og handsker.
 • Stor bane - anlægget
  • Grave startbommen og rør fri samt smøre og test.
  • Tællerhus: let rengøring.
  • Save buske ned mellem hop 1 og hop 2 ud for tællerhuset.
  • Kørsel med buskrydder om til tællerhuset + omkring tællerhuset.
  • Kørsel med buskrydder ved minimum hop 1 – 2.
  • Kørsel med buskrydder nederst på volden ved tilkørselsvejen + omring de store sten m.m.
  • Beskære grene m.m. bag reklameskiltene så der ikke bliver til at hænge grene ud over.
  • Kørsel med buskrydder på skrænten foran reklameskilte. (bag startbommen)
 • Anlæg              
  • Tømme skraldespande og rense op i stativerne.
  • Kørsel med buskrydder på toppen rundt på volden mellem de 2 baner.
  • Klippe / beskære rundt på Naturstien.  (Der er 2 hækkeklipper m.m. til rådighed)
  • Fjerne ”noget” af det som bliver klippet af rundt på naturstien.
  • Slå græs med plæneklipper traktoren, hvis det bliver nødvendigt:   Jonas
 • Klubhus 
  • Tørre border af udvendig og indvendig.
  • Evt. vask af vinduet  ( Ole )
  • Evt. vask af rullegardin under taget.
  • Rense det udvendig gardin ved røret når det ruller ned.              
 • Toiletbygning    
  • Lidt rengøring af WC bygning. 
 
 • Store hyggedag
  • Henter køleskab fra ekstern lager.
  • Flagstænger hentes fra ekstern lager og stilles op.
  • Skilte stilles op for opmærkning af sektioner
  • Forberede afspærring på 4 langsiden ved vandhullet.
 • Kontorarbejde
  • Klargøre nyt billedgalleri med tekster til BMCK´s  ca. 30.000 billeder.  Klaus.
 • Maskiner
  • Den ene buskrydder har svært ved at tage gas.
  • Skifte kæde på motorsav.
 • PR arbejde / Miljøpleje.
  • Info på FB til naboerne om at der holdes Store Hyggedag, med kørsel fra kl. 10 til ca. kl. 16.   
 • Slut                                                 
  • Hjælp med at læsse traileren af.  TAK
Ting du synes trænger til at blive ordnet. :)                                                       10.08.2022

                       
Grundet planlægning sms til Ejnar på tlf. 5087 4300, hvis du / I forventer at komme.

                         

Broby Moto Cross Klub | Assensvej 3|5672 Broby | Mail: Ejnar@bmck.dk