Andre opgaver i klubben.

(Ajourført: 09.08.2020).  

Arbejdsaften torsdag d. 20. august.
Vi starter kl. 17, men kom når du kan.

Mere info komme her mandag.

Alt det med rødt er blevet lavet smiley

Vi mangler dog stadig "lidt":

 • Forplejning
  • Sørge for TakeAvay mad til ca. kl. 18.
 
 • Micro banen / anlæg            
  • Kørsel med buskrydder på hele microanlægget.( husk gummistøvler og handsker.
  • Beskære buske op af den lille vold ved micro ryttergården.
  • Rengøring af tællerhus.
  • Rette buet dør på tællerhus.
  • Lægge de yderste flise om ved tællerhus.
  • Male de sidste bænksæt. Der mangler kun et bænksæt nu.
  • Rette lidt af bag micro startbommen.
  • Det ene målskilt skal monteres igen.
  • Tørre bænksætne af.
 
 • Stor bane - anlægget
  • Kørsel med buskrydder ved hoppene ( husk gummistøvler og handsker.)
  • Kørsel med buskrydder ved reklameskilte + volden bag start bommen.
  • Kørsel med buskrydder rundt forneden i ryttergården.
  • Kørsel med buskrydder ved tilkørselsvejen + omring de store sten m.m.
  • Kørsel med buskrydder ved de 4 hop
  • Kørsel med buskrydder om til tællerhuset 
  • Kørsel med buskrydder omkring tællerhuset.  Mangler
  • Kørsel med buskrydder ved tisserenden.   Mangler
  • Levere træ til nye reklameskilte. Sponsor Lindholm.
  • Bore eller grave 4 huller til pæle for ekstra reklameskilte.
  • Støbe de 4 stolper i
  • Montere lægter til nye skilte.    Mangler
  • Beskæring af grene og buske langs banespor.  
  • Fjerne grene omkring læskurene og ved bænksættet på volden.
  • Ordne læskurene for skidt.
  • Skifte skrallespande poser og samle skidt ud af stativ.
  • En tur rundt i ryttergården m.m. og samle skidt.
  • En tur rundt ved hoppene at samle skidt.
  • Slå græs rundt på volden m.m.
  • Grave brønd fri ved flagpost hop 2. ( kan gøres med skovl eller spade )
    
 
 • Tællerhus stor bane             
  • De sidste liste m.m. monteres.
  • Låg laves på el kanalen samt montering af net stik.
  • Mus m.m. kan komme ind i transponderbrønden!
  • Lidt tagpap på yders på taget.
 
 • Klubhus               
  • Montere ny malet inddækning indvendig over rullegardinet
  • Inddækning m.m. laves ved dørparti i gavlen af klubhuset.
  • Rydde lidt op ved banemateriel.
  • Tørre bænksæt af.
  • Støbe lidt beton i til at holde stolpe der skal skiftes ved gelænder / trappe.
  • Lave og montere ny stolpe samt korte gelænder rør lidt op.
  • Pudse vinduer i gavlen under halvtaget.
  • Smøre dør og lås til bane materiale
  • Afrime fryser. 
 
 • Toiletbygning    
  • Lidt rengøring af WC bygning
 
 • Maskiner                                                       
  • Rep. af buskrydder = skifte stang / håndttag.
  • Justere klippehøjden på Plæneklipper traktoren.
  • Støtteben skal laves til harven og monteres.
  • Lidt eftersyn af stor traktor med vandvognen.
  • Smøre alle led med fedt på Gummiged.
  • Højre dæk skal skiftes på vandvognen når vi finder et.   Stefan Tvistman hjælper :)
  • Skabeblad svejses jerne på så der kan sænkes længere ned.
 
 • Dræn
  • Rense mindre brønde op med kloak renser.                      Se oversigt.
  • Rense brønde op ved klubhus samt ved ”markvej”         Se oversigt.
 

Ting du synes trænger til at blive ordnet. :)
 

Bliver lavet:
Ny startbom skal laves til microbanen. Benny og Lars er i gang
Grave dræn i hvor der bl.a. mangler.   Bliver lavet af Daniel DP - John mf.


 

 


Broby Moto Cross Klub | Assensvej 3|5672 Broby | Mail: Ejnar@bmck.dk