Andre opgaver i klubben.

(Ajourført: 27.08.2020).  

BLIVER opdateret med nye opgaver til kommende arbejdsdag - aftener i 2021.

Arbejdsaften torsdag d. 20. august 2020, vi starter kl. 17, men kom når du kan.

 

Gerne forhåndstilmelding grundet planlægning.
 

 • Forplejning
  • ​Sørge for TakeAvay mad til ca. kl. 18.15
 
 • Store Hyggedag 
  • Hente køleskab.
  • Fjerne tomme flasker fra kiosken samt hente fyldte.
  • Sætte skilte m.m. op, så stort bane kan opdeles i 3 sektioner.
  • Ekstra træ der står ved klubhuset køres i depot, så det kan bruges senere.
 
 • Micro banen / anlæg            
  • Kørsel med buskrydder hvor det trænger.   ( husk gummistøvler og handsker.
  • Rengøring af tællerhus.
  • Lægge de yderste flise om ved tællerhus.
  • Rette lidt af bag micro startbommen.
  • Tørre bænksætne af.
  • Rengøring af læskur.
 
 • Stor bane - anlægget
  • Kørsel med buskrydder hvor der trænger, se mulighedene neden for. 
  • Kørsel med buskrydder ved hoppene       ( husk gummistøvler og handsker.)
  • Kørsel med buskrydder ved reklameskilte + volden bag start bommen.
  • Kørsel med buskrydder ved tilkørselsvejen + omring de store sten m.m.
  • Kørsel med buskrydder ved de 4 hop
  • Kørsel med buskrydder om til tællerhuset 
  • Kørsel med buskrydder omkring tællerhuset.
  • Kørsel med buskrydder ved tisserenden.   
  • Klippe lidt af det der hænger ud af hegnet ved tilkørslesvejen bag klubhuset.
  • Montere lægter til nye skilte.  
  • Beskære træer så der fra tællerhuset kan ses ned på lansiden før hop 1
  • Fjerne grene der ligger ved trappen op til volden.
  • Ordne læskurene for skidt. ( Kunne tøres af indvendig.)
  • Skifte skrallespande poser.
  • En tur rundt i ryttergården m.m. og samle lidt skidt.
 
 • Klubhus               
  • Rydde lidt op ved banemateriel.
  • Tørre bænksæt af.
  • Lave og montere ny stolpe samt korte gelænder rør lidt op ved trappe op til klubhuset..
  • Pudse vinduer.
  • Afrime fryser. 
 
 • Toiletbygning    
  • Lidt rengøring af WC bygning
 
 • Maskiner                                                       
  • Skifte knivene på plæneklipper traktoren.
  • Støtteben skal laves til harven og monteres.
  • Skabeblad svejses jerne på så der kan sænkes længere ned.
  • Efterfylde olie på pumper ved vandhul.
  • Rep. af små huller på udstøgningen (ny traktor)
 
 • Dræn
  • Rense brønd op med kloak renser ved nedkørselen af to´er hoppet.
  • Rense brønden op ved klubhus samt ved ”markvej”       
 

Ting du synes trænger til at blive ordnet. :)
 

Bliver lavet:
Ny startbom skal laves til microbanen. Benny og Lars er i gang
Grave dræn i hvor der bl.a. mangler.   Bliver lavet af Daniel DP - John mf.


 

 


Broby Moto Cross Klub | Assensvej 3|5672 Broby | Mail: Ejnar@bmck.dk