Andre opgaver i klubben.

(Ajourført: 18.04.2021).  

Mulige opgaver ved arbejdsdagsdagen søndag 25. april. fra kl. 08.30.

 
Grundet planlægning kontakt Ejnar på tlf. 5087 4300, hvis du forventer at komme.

 • Forplejning
  • Sørge for udendørs morgenmad som er klar kl. 08.30 
 • Micro banen / anlæg            
  • Undervisning i brugen af nyt transponder anlæg.
  • Rengøring af tællerhus.
  • Grave rør i fra transponder brønd som føres ind i tællerhuset.
  • Rette af bag micro startbommen.
  • Simon Rasmussen og Lasse Buk mf. vil i løbet af året få støbt bag startbommen - TAK
  • Tørre bænksættene af.
  • Lille vold op til gangsti ved micro ryttergård rettes lidt af med en rive og græs sås i.
  • Samle sten på microbanen (må ikke smides op på græsset hvor havetraktoren slår græs!)
  • Skrallespand ved bænksæt op ad micro tællerhus vælter tit.  Fliser lægges ind i bunden.
  • Samle den smule skidt der findes ved microanlægget.
  • Wire stump bag startbom skæres af med vinkelsliber. 
 • Stor bane - anlægget
  • Startbom stor bane graves fri og smøres.
  • Ordne læskurene for skidt.
  • Skifte skrallespande poser og samle skidt ud af stativ.
  • En tur rundt i ryttergården m.m. og samle skidt.
  • En tur rundt ved hoppene at samle skidt.
  • Montere spritholdere på flagpost stolper.
  • Samle skidt i hegnet langs tilkørselsvejen. (Gerne på begge sider).
 • Tællerhus stor bane             
  • Rengøring af tællerhus.
  • Montere persienner
  • Test af transponderanlæg. 
 • Klubhus               
  • Opsætning af udvendig og indvendig del til ny aircondition.
  • Inddækning m.m. laves ved dørparti i gavlen af klubhuset.
  • El laves udvendig ved dørparti i gavlen.
  • Montering af 5 stk. 230 v stik til festlamper.
  • Rydde lidt op ved banemateriel.
  • Tørre bænksæt af.
  • Støbe lidt beton i ved den stolpe til gelænderet der står løs (ved trappen).
  • Pudse vinduer i gavlen under halvtaget.
  • Smøre dør og lås til bane materiale.
  • Vask indvendig af kaffekanderne.
 • Toiletbygningen:
 • Lidt rengøring af toiletbygningen.
                                           
 • Maskiner:
  • Eftersyn på Plæneklipper traktor.
  • Støtteben skal laves til harven og monteres.
  • Lidt eftersyn af stor traktor med vandvognen.
  • Evt. reparation og samle ”ny” traktor som står skilt ad i laden (Stefan m.fl.) 
 • Dræn
  • Rense mindre brønde op med kloak renser (Se oversigt).
  • Rense brønde op ved klubhus, samt ved ”markvej” (Se oversigt).

 

Ting du syntes trænger til at blive ordnet. :)

 

 

Vi håber at kunne slutte dagen med mad kl. ca. 12.30

Broby Moto Cross Klub | Assensvej 3|5672 Broby | Mail: Ejnar@bmck.dk